Určenie
Pohlavie
Veľkosť obuvi
US UK EUR CM
Iná veľkosť
Výrobca
Farba obuvi
Farba oblečenia
Materiál
Typ
Cena od:
VYMAZAŤ FILTRE
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov Tieto zásady ochrany osobných údajov vymedzujú zásady získavania, zberu, spracúvania a použitia osobných údajov, ktoré poskytujete pri používaní internetového obchodu Kicksmaniac.com prevádzkovaného na adrese www.sk.kicksmaniac.com (ďalej len Webové stránky) spoločnosťou MISICO Sp. z o.o. Sp.k. so sídlom: Nowogrodzka 2c, 92-221 Lodz (ďalej len Internetový obchod).

Správcom vašich osobných údajov je MISICO Sp. z o.o. Sp.k. so sídlom: Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, e-mailová adresa: [email protected].

S úradníkom pre ochranu osobných údajov sa môžete kontaktovať písomne na túto poštovú adresu: Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, najlepšie s poznámkou: „Úradník pre ochranu osobných údajov“ alebo na e-mailovej adrese
 - [email protected].

Internetový obchod venuje najvyššiu starostlivosť a prijíma všetky možné opatrenia s cieľom rešpektovať Vaše súkromie a zabezpečiť ochranu osobných informácií poskytovaných počas užívania Webových stránok a nakupovania v rámci obchodu.

Aké údaje získava Internetový obchod počas používania Webových stránok automaticky?

Internetový obchod nezískava automaticky žiadne údaje s výnimkou informácií získavaných počas používania Webových stránok, ktoré sú obsahom súborov uvedených nižšie.

Súbory cookies sú malé textové súbory odosielané Internetovým obchodom, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a ktoré obsahujú určité informácie o Vašom používaní Webových stránok a Internetového obchodu. Súbory cookies používané Internetovým obchodom môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookies sú odstránené v okamihu zatvorenia prehliadača, trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po zatvorení Webových stránok a slúžia na uloženie informácií ako je vaše heslo a prihlasovacie meno a uľahčujú Vám tak používanie Webových stránok.

V rámci Webových stránok sa používajú nasledujúce druhy súborov cookies:

súbory cookies umožňujúce využívanie služieb, ktoré sú ponúkané v rámci Webovej stránky, napr. autentizačné súbory cookies, ktoré sú používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu
 „výkonnostné“ súbory cookies, ktoré umožňujú získavať informácie o spôsobe používania stránok Internetového obchodu
 „funkčné“ súbory cookies, ktoré umožňujú „zapamätať si“ používateľom zvolené nastavenia a personalizáciu užívateľského rozhrania

Internetový obchod využíva vyššie uvedené súbory cookies pre nasledujúce účely:

1. zachovanie používateľskej relácie Webových stránok (po prihlásení) - používateľ tak nemusí na každej podstránke Internetového obchodu opäť zadávať prihlasovacie meno a heslo
 prispôsobenie obsahu internetových stránok obchodu preferenciám používateľa a optimalizáciu používania internetových stránok; tieto súbory umožňujú predovšetkým rozpoznať používateľove nastavenia Webových stránok a zobraziť internetovú stránku zodpovedajúcim spôsobom, teda tak, aby zodpovedala individuálnym potrebám používateľa
 vytváranie štatistík pre lepšie porozumenie spôsobu, akým používatelia používajú Webové stránky, s cieľom vylepšiť ich štruktúru a obsah.

2. poskytnutia vašich osobných údajov ING Bank Śląski S.A. (ďalej len „Banka“) vo vzťahu k:
a. poskytovaniu služieb Banky v prospech Internetového obchodu týkajúcich sa prístupu k infraštruktúre na spracovanie platieb cez internet (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
b. obsluhy a zúčtovania platieb uskutočnených zákazníkmi z Internetového obchodu prostredníctvom internetu prostredníctvom platobných nástrojov (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
c. overenia, či Banka riadne plní zmluvy uzatvorené s Internetovým obchodom, najmä s cieľom zabezpečiť ochranu záujmov platiteľov v súvislosti s ich reklamáciami (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).

V mnohých prípadoch softvér slúžiaci na prezeranie internetových stránok (internetový prehliadač) implicitne povoľuje ukladanie súborov cookies v koncovom zariadení používateľa. Toto nastavenie pre súbory cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Nastavenie možno zmeniť tak, aby bola zablokovaná automatická obsluha súborov cookies v nastaveniach internetového prehliadača alebo tak, aby sa zakaždým zobrazila informácia o umiestnení súborov cookies vo Vašom zariadení. Podrobnejšie informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Internetový obchod informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie poskytované na internetových stránkach Obchodu. Podrobné informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii „Pomoc“ v menu internetového prehliadača.

Okrem súborov cookies môže Internetový obchod zhromažďovať údaje zvyčajne ukladané správcami internetových systémov v rámci tzv. logov alebo súborov so záznamom. Údaje uložené v súboroch logov môžu zahŕňať o. i. vašu IP adresu, druh platformy a internetového prehliadača, poskytovateľa internetu a adresu stránky, z ktorej ste vstúpili na naše Webové stránky.

Aké údaje získava Internetový obchod pri registrácii a nakupovaní?
Internetový obchod od Vás bude prostredníctvom Webových stránok a ďalších foriem komunikácie pri nakupovaní a procesu registrácie na Webovej stránke požadovať nasledujúce osobné údaje:

meno a priezvisko,
adresu trvalého bydliska,
kontaktnú adresu - ak sa líši od adresy bydliska,
e-mailovú adresu,
telefónne číslo.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je síce dobrovoľné, ale je nutné pre vykonanie registrácie a nákupu v rámci Webových stránok.

Ak poskytnete osobné údaje na účely uzavretia zmluvy s Internetovým obchodom, je podmienkou uzavretia tejto Zmluvy poskytnutie vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov v tejto situácii je dobrovoľné, v dôsledku neposkytnutia týchto údajov však nebude možné uzavrieť zmluvu s Internetovým obchodom.

Ak poskytnete svoje osobné údaje Banke v súvislosti s obsluhou a zúčtovaním platieb, ktoré ste vykonali v prospech Internetového obchodu prostredníctvom cez internet s využitím platobných nástrojov, na vykonanie platby a poskytnutie potvrdenia o platbe zo strany Banky v prospech Internetového obchodu sú potrebné vaše osobné údaje.

Ak poskytnete svoje osobné údaje Banke na účely overenia riadneho plnenia zmlúv uzatvorených medzi Internetovým obchodom a Bankou, najmä na zabezpečenie ochrany záujmov platiteľov v súvislosti s ich reklamáciami, je potrebné poskytnúť tieto údaje, aby sa umožnilo vykonávanie zmluvy uzatvorenej medzi internetovým obchodom. a Bankou.
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na upravovanie ich obsahu. Pre uplatnenie tohto práva použite možnosti v rámci svojho účtu alebo prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej nižšie.

Obdobie spracúvania údajov
Osobné údaje zhromaždené na Webových stránkach sa budú uchovávať na účely vysporiadania maximálne 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynula lehota na zaplatenie dane v súvislosti so zmluvou uzatvorenou na Webovej stránke alebo prostredníctvom Webovej stránky. V iných ohľadoch opodstatnených účelmi spracúvania sa osobné údaje budú uchovávať, pokiaľ bude existovať právny základ na ich spracúvanie, ibaže príslušné právne predpisy budú vyžadovať dlhšie obdobie uchovávania, napríklad na použitie v konaniach týkajúcich sa fungovania Webových stránok. Na konci obdobia uchovávania sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Marketing Internetového obchodu
V prípade Vášho súhlasu (prihlásenie sa k odberu newslettera) bude Vami uvedená e-mailová adresa využívaná na marketingové účely v súvislosti s výrobkami Internetového obchodu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť.

Poskytovanie informácií
 V rámci plnenia zmluvy môže Internetový obchod odovzdávať Vami poskytnuté údaje partnerom, ktorých služby Internetový obchod využíva pre splnenie svojich záväzkov, ako sú napr. zásielkové služby, operátori platobných systémov alebo firmy vybavujúce reklamácie. V takýchto prípadoch je rozsah prenášaných údajov obmedzený na nevyhnutné minimum.

Okrem toho môžu byť Vami poskytnuté údaje poskytnuté príslušným orgánom verejnej správy, ak to vyžadujú platné právne predpisy.

Technické prostriedky a Vaše povinnosti
Internetový obchod venuje všetku možnú starostlivosť ochrane Vašich údajov a ich zabezpečeniu proti pôsobeniu tretích strán.

Naše opatrenia však nemusia byť dostatočné, ak vy sami nedodržiavate bezpečnostné zásady. Najmä musíte uchovávať v tajnosti prihlasovacie meno a heslo na Webové stránky a neposkytovať ich tretím stranám. Majte na pamäti, že Internetový obchod od Vás nebude tieto údaje požadovať s výnimkou prihlasovania na Webové stránky. Aby Váš účet nemohli používať neoprávnené osoby, nezabudnite sa vždy po skončení využívania služieb Webových stránok odhlásiť.

Akým spôsobom môžete uplatniť svoje nároky?
Do svojich osobných údajov môžete nahliadať a upravovať ich kedykoľvek počas používania Webových stránok, teda po prihlásení pomocou e-mailovej adresy a hesla. Ak zabudnete heslo alebo sa objavia iné problémy s prihlasovaním, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Môžete požiadať o informáciu, aké údaje o Vás máme uložené, môžete požadovať ich úpravu, zablokovanie či zmazanie, opravu chýb, doplnenie či aktualizáciu. Môžete tiež vyjadriť nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely. V takom prípade nás kontaktujte na e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Funkcia „Ohodnotiť neskôr”
Ponúkame možnosť ohodnotiť Internetový obchod po odoslaní objednávky prostredníctvom funkcie „ohodnotiť neskôr”. Funkciu aktivujete vyjadrením súhlasu: „Áno, chcem využiť možnosť „Ohodnotiť neskôr”. Prosím Trusted Shops o pripomenutie možnosti ohodnotiť služby Internetového obchodu odoslaním e-mailu za niekoľko dní”. V prípade Vášho súhlasu s vyššie uvedenou možnosťou bude Vaša adresa poskytnutá pomocou systému Trusted Shops firme Trusted Shops GmbH so sídlom na ul. Subbelrather Str 15c, 50823 Kolín (www.trustedshops.pl). E-mailová adresa je poskytnutá na pripomenutie ohodnotenia služby po uplynutí niekoľkých dní. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť (napr. odoslaním správy na e-mailovú adresu: [email protected]).

Ďalšie internetové stránky
V rámci Webových stránok sa môžu pravidelne objavovať odkazy na iné internetové stránky. Takéto internetové stránky pôsobia nezávisle na Webových stránkach a nie sú v žiadnom prípade ovládané Internetovým obchodom. Iné internetové stránky môžu uplatňovať vlastné zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame vám zoznámiť sa s týmito informáciami. Internetový obchod nezodpovedá za pravidlá spracúvania údajov uplatňovaných v rámci iných internetových stránok.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nesprávne, môžete nás kontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Predseda úradu pre ochranu osobných údajov.

Neuvedené záležitosti
 Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Obchodné podmienky, ustanovenia občianskeho zákonníka a príslušné akty poľského práva, ako aj právne predpisy Európskej únie, najmä nariadenie GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES).

Otázky a výhrady
Svoje otázky a výhrady v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov odosielajte na adresu: [email protected]