Určenie
Pohlavie
Veľkosť obuvi
US UK EUR CM
Iná veľkosť
Výrobca
Farba obuvi
Farba oblečenia
Materiál
Typ
Cena od:
VYMAZAŤ FILTRE
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní má výhradne zákazník, ktorý je zároveň Spotrebiteľom. V súlade s čl. 22 (1) Občianskeho zákonníka sa za Spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá je s podnikom v právnom vzťahu, ktorý nesúvisí priamo s jej hospodárskou alebo profesijnou činnosťou.


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy končí po uplynutí 14 dní odo dňa, keď ste sa stali vlastníkom veci alebo dňa, kedy sa akýkoľvek Vami stanovená tretia strana okrem dopravcu stala vlastníkom veci.

Pre využitie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať (MISICO Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected], Telefón: +48 696 127 192) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad list odoslaný poštou, faxom alebo elektronickou cestou). Môžete tiež využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy: VZOR NA STIAHNUTIE, použitie formulára nie je povinné.

Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy je nutné odoslať informáciu týkajúcu sa Vami uplatňovaného nároku na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy Vám vraciame všetky obdržané platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru k nám, pokiaľ si vyberiete iný, než najlacnejší a obvyklý spôsob, ktorý Vám ponúkame), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom, ktorý ste použili pri prvotnej transakcii, ibaže ste sa výslovne dohodli na inom spôsobe; v každom prípade, nebudete znášať žiadne poplatky v súvislosti s týmto vrátením. Môžeme pozastaviť vrátenie sumy až do času doručenia tovaru, alebo do času predloženia dôkazu o jeho odoslaní podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Vec odošlite alebo odovzdajte na adresu Kicksmaniac.com, ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak nám pošlete tovar pred uplynutím termínu 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady spojené s vrátením tovaru. Ste zodpovední len za zníženie hodnoty vecí, ktoré vyplýva z používania vecí iným spôsobom, než bolo nutné na zistenie charakteru, vlastností a fungovania vecí.