Určenie
Pohlavie
Veľkosť obuvi
US UK EUR CM
Iná veľkosť
Výrobca
Farba obuvi
Farba oblečenia
Materiál
Typ
Cena od:
VYMAZAŤ FILTRE
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY

Reklamácie Tovaru

1. MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. ako predajca má voči Zákazníkovi zodpovednosť z titulu záruky na vady v rozsahu uvedenom v Občianskom zákonníku, najmä v čl. 556 a čl. 556[1] -556[3] Občianskeho zákonníka.

2. Reklamácie vyplývajúce z porušenia práv Zákazníka zaručených zákonom alebo na základe týchto Obchodných podmienok zasielajte na adresu: MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. má povinnosť oznámiť Zákazníkovi rozhodnutie o oprávnenosti alebo neoprávnenosti akejkoľvek reklamácie do 14 dní.

Zákazník môže použiť priložený reklamačný formulár: VZOR STIAHNUTIE, použitie formulára však nie je povinné.

MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. nie je výrobcom Tovaru. MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. nenesie zodpovednosť z titulu záruky za predaný Tovar. Výrobca môže niesť zodpovednosť z titulu záruky za predaný Tovar za podmienok a po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak záručný dokument uvádza túto možnosť, môže Zákazník uplatňovať svoje nároky v rámci záruky priamo v autorizovanom servise, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste.

Reklamácia na poskytované elektronické služby

1. MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. uplatňuje opatrenia pre zaistenie správnej prevádzky Internetového Obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických vedomostí a zaväzuje sa odstraňovať v prijateľnej lehote všetky poruchy ohlasované Zákazníkmi.

2. Poruchy spojené s prevádzkovaním Internetového obchodu môžu Zákazníci ohlasovať písomne ​​na adresu: MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

3. V reklamácii musí Zákazník uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktnú adresu, druh a dátum vzniku poruchy spojené s prevádzkou Internetového obchodu.

4.MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. má povinnosť oznámiť Zákazníkovi rozhodnutie o oprávnenosti alebo neoprávnenosti akejkoľvek reklamácie do 14 dní.